Dagsarkiv: 20. marts 2014


Idag gav eleverne i GBL-klassen feedback på nye progressbars og opgave-ark. I den forbindelse snakkede vi kort om software release life cycles. Vi reducerede processen til alpha, beta og RTM (Release To Manufacturing). Jeg kan stadig i dag blive overrasket over, hvad der sker med elevernes engagement og motivation, når undervisningen bliver sat i en […]

En slags beta