SKOLEN I SPIL


8 ud af 10 lærere oplever problemer med inklusion, men sådan behøver det ikke at være!

 

92 % af alle børn og unge i Danmark spiller computerspil hver dag.

Skolen i Spil-metoden bruger elevernes interesse for computerspil til at gøre undervisningen relevant og meningsfuld for alle elever.

I praksis foregår det på den måde, at eleverne spiller et svært computerspil, der kræver, at de samarbejder, at de har brug lærerens som guide og vejleder, og at de har brug for deres faglige kompetencer.

Gennem refleksive samtaler på klassen skabes der bevidsthed om læring og transfer fra computerspillet til klasserummet.

Eleverne bliver altså bedre studerende af at spille. Til dette formål vælges altid gode og komplekse kommercielle computerspil. Altså ikke deciderede læringsspil.

Udover den traditionelle undervisning arbejdes der i klassen også med ’Portalopgaver’, der binder det faglige stof og computerspillet sammen. Det bliver altså tydeligt for eleverne, hvordan de faglige kompetencer de alligevel skal tilegne sig, kan give dem en fordel i spillet.

Computerspil er ikke et magisk fix, men Skolen i Spil-metoden virker!

Spil og spiltænkning kan bringe rigtigt meget godt ind i skolen, men det sker ikke af sig selv. Skolen i Spil-metoden er unik på verdensplan, og er afprøvet og valideret af bl.a. Aalborg Universitet i København, VIA, UCC og en række af danske special- og folkeskoler.

Et netop afsluttet forskningsprojekt kiggede på metoden i et inklusionsperspektiv og konkluderede at metoden:

  • Reducerer oplevelsen af pres og tvang markant

 

  • Øger motivation for det faglige arbejde

 

  • Giver forbedrede sociale relationer eleverne imellem

 

  • Engagerer alle elever, også pigerne

 

  • Øger trivsel. Efter 2 uger med metoden var elever i trivselsvanskeligheder på niveau med deres klassekammerater

De elementer, der gør gode spil fængende og engagerende, er ikke magi!

Spiludviklerne ved godt hvilke greb, mekanikker og dynamikker der gør, at vi får lyst til at blive ved med at spille. Meget af denne spiltænkning kan også inddrages i almindelig undervisning med øget trivsel og motivation til følge.

Med basis i spiltænkning og systemisk anerkendende pædagogik gør Skolen i Spil-metoden klasserummet til et legende frirum, hvor det at fejle og turde sætte sig selv i spil, bliver muliggjort på en helt ny måde.

Vil du vide mere?