YDELSER- det gør vi


SKOLEN I SPIL har allerede hjulpet over 2100 elever, men vi vil gerne hjælpe endnu flere!

For at udbrede kendskabet til metoden tilbyder vi følgende ydelser:

Foredrag

Hvad er Skolen i Spil-metoden? Hvad kan den? Den nyeste forskning, og inspiration til selv at gå i gang.

Kursusdag

Prøv metoden på egen krop og bliv klogere på dig selv og dine kolleger. En inspirerende dag hvor du lærer om den nyeste forskning, spil og gamification i undervisningen og får konkrete værktøjer, der kan implementeres i undervisningen.

For hele personalegruppen.

Kickstart

Skolen i Spil hjælper med at sætte et årgangs- eller klasseteam i gang med metoden. Lærerne opkvalificeres. Der udarbejdes et komplet gamification koncept, udvælges spil, laves grafisk arbejde, og der ydes teknisk support. Kort og godt holder Skolen i Spil teamet i hånden, og går ikke før hele setuppet er på plads. Support i de første uger efter forløbsstart er inkluderet i prisen.

Certificering

6 hele kursusdage over ½ år, hvor deltagerne bliver udstyret med alle de nødvendige kompetencer til at implementere og udbrede Skolen i Spil-metoden på egen skole.

Vi hjælper også med alt fra udvikling af spil- og formidlings-koncepter, didaktisering af eksisterende spil, udvikling af undervisningsmaterialer.

Du kan altid booke et uforpligtende møde om hvordan vi sammen kan sætte DIN skole i spil!

Handelsbetingelser

Alle priser er eksklusive moms og transport.

Handelsbetingelser gælder for foredrag, workshops, kursusdage og øvrige konsultative ydelser ud-af-huset.

Pris inkluderer:
Foredrag / procesledelse på selve dagen (dagene)
Undervisningsmaterialer / dias (sendes via email efter aftale)
Oplægsholders tilrettelæggelse af indhold og proces i forhold til det (eller de) pågældende enkeltdagsengagement (-er)
Mulighed for ét formøde pr. dagsengagement (op til en halv time via telefon / skype)

Kørsel afregnes efter statens takster, dvs. 3,73 pr. km.

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne.

Materialer (slides m.m.) til deltagerne må gøres tilgængeligt af arrangøren on-line, men skal fjernes maximalt 7 dage efter arrangementets afholdelse.

En aftale mellem arrangør og engagerede (Skolen i spil) er endeligt bindende, når engagerede via Email har konfirmeret aftalen.

Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter arrangementets afvikling. Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter første arrangements afvikling. Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage.

Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest. I tilfælde af aflysning fra engageredes side bortfalder krav om honorar.

Hvis arrangøren afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementets gennemførelse betales 50% af honoraret (eksklusive moms). Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt.

Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold, vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel:

A. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms).

B. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra engageredes side. I så tilfælde betales det fulde honorar.

I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindrer engagerede i at komme frem til det aftalte arrangement, betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift.