YDELSER- det gør vi


Vi tilbyder som udgangspunkt følgende ydelser, men har du spørgsmål eller særlige ønsker, så skriv til os på kontakt@skolenispil.dk

 

Oplæg, workhops og kursusdage

Vi tilbyder oplæg, workshops og kursusdage med fokus på forskellige områder indenfor vores felt. Det kunne f.eks. være et af de listede emner, men vi laver også gerne en kombination af emnerne.

  • · Spil – hvad er spil og hvorfor spiller vi?
  • · Skolen i spil – metoden
  • · Game Based Learning
  • · Digital dannelse
  • · 21 st century skills
  • · Game Masterring
  • · Specialundervisning – børn med særlige forudsætninger
  • · Framing og gamification
  • · Narrativ pædagogik

Vi holder oplæg for forældre, undervisere, studerende, klubmedarbejdere, sfo-medarbejdere, ledere, forskere, erhvervsfolk – og gerne en blanding.

Vores oplæg er altid skræddersyet og målrettet jeres ønsker og behov. Vi laver også gerne en workshop, hvor man som deltagere kan prøve metoden hands on.

 

Skolen i spil -kickstart

Vi kickstarter spilbaseret undervisning på alle niveauer fra indskoling til universiteter.

Så hvis du, eller din institution, vil igang med at implementere spilbaseret læring kan vi hjælpe dig igang. Vi kan klæde dig på til opgaven, hjælpe dig med at lave dit første forløb, og sætte det i gang for dig, så du kommer godt fra start. Når du er blevet kickstartet er du efterfølgende i stand til at tilrettelægge din egen spilbaserede undervisning.

 

Konsulentbistand

Vi hjælper med alt fra udvikling af spil- og formidlings-koncepter, didaktisering af eksisterende spil, udvikling af undervisningsmaterialer.

 

Er du i tvivl om vi tilbyder lige det du har brug for, så skriv til os! 🙂

 

Handelsbetingelser

Alle priser er eksklusive moms og aftales individuelt.

Handelsbetingelser gælder for foredrag, workshops, kursusdage og øvrige konsultative ydelser ud-af-huset.

Pris inkluderer:
Foredrag / procesledelse på selve dagen (dagene)
Undervisningsmaterialer / dias (sendes via email efter aftale)
Oplægsholders tilrettelæggelse af indhold og proces i forhold til det (eller de) pågældende enkeltdagsengagement (-er)
Mulighed for ét formøde pr. dagsengagement (op til en halv time via telefon / skype)

Kørsel afregnes efter statens takster, dvs. 3,73 pr. km.

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne.

Materialer (slides m.m.) til deltagerne må gøres tilgængeligt af arrangøren on-line, men skal fjernes maximalt 7 dage efter arrangementets afholdelse.

En aftale mellem arrangør og engagerede (Skolen i spil) er endeligt bindende, når engagerede via Email har konfirmeret aftalen.

Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter arrangementets afvikling. Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter første arrangements afvikling. Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage.

Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest. I tilfælde af aflysning fra engageredes side bortfalder krav om honorar.

Hvis arrangøren afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementets gennemførelse betales 50% af honoraret (eksklusive moms). Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt.

Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold, vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel:

A. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms).

B. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra engageredes side. I så tilfælde betales det fulde honorar.

I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindrer engagerede i at komme frem til det aftalte arrangement, betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift.