VI TILBYDER


FOREDRAG – SÆT SKOLEN I SPIL

Hvordan kan man bruge kommercielle underholdningsspil, analog gamification og narrativ pædagogik til at booste elevernes motivation og engagement uden at gå på kompromis med fagligheden?

5.000

FOREDRAG – SPILDTID ELLER SPILTID

Hvad sker der egentlig der bag skærmen? Lærer vores børn noget i de mange timer foran skærmen? Og kan vi som forældre lære noget af vores børns spil-tid?

5.000

PÆDAGOGISK DAG

En hel dag med foredrag, workshops og aktiviteter der ruster dig og dine kolleger til at inddrage spil og spil-tænkning i din hverdag.

19.000

CERTIFICERING – INTROPRIS

Trænger du til at give din undervisning et level up? Kursusforløbet sætter deltagerne i stand til, at undervise med Skolen i spil-metoden, og fungerer som et springbrædt for selv at udvikle sine egne spildidaktiske strategier.

27.800

16.800

INTERESSERET? – LAD OS KONTAKTE DIG

Skriv din e-mail adresse i feltet til højre, og tryk på knappen. Så kontakter vi dig så hurtigt vi kan. 🙂 Du kan også ringe til os på 2033 1337.

Handelsbetingelser

Alle priser er eksklusive moms og aftales individuelt.

Handelsbetingelser gælder for foredrag, workshops, kursusdage og øvrige konsultative ydelser ud-af-huset.

Pris inkluderer:
Foredrag / procesledelse på selve dagen (dagene)
Undervisningsmaterialer / dias (sendes via email efter aftale)
Oplægsholders tilrettelæggelse af indhold og proces i forhold til det (eller de) pågældende enkeltdagsengagement (-er)
Mulighed for ét formøde pr. dagsengagement (op til en halv time via telefon / skype)

Kørsel afregnes efter statens takster, dvs. 3,73 pr. km.

Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne.

Materialer (slides m.m.) til deltagerne må gøres tilgængeligt af arrangøren on-line, men skal fjernes maximalt 7 dage efter arrangementets afholdelse.

En aftale mellem arrangør og engagerede (Skolen i spil) er endeligt bindende, når engagerede via Email har konfirmeret aftalen.

Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter arrangementets afvikling. Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter første arrangements afvikling. Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage.

Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest. I tilfælde af aflysning fra engageredes side bortfalder krav om honorar.

Hvis arrangøren afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementets gennemførelse betales 50% af honoraret (eksklusive moms). Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt.

Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold, vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel:

A. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms).

B. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra engageredes side. I så tilfælde betales det fulde honorar.

I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindrer engagerede i at komme frem til det aftalte arrangement, betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift.