FAQ


 

Spiller I så bare computer?

Nej. Computerspillene fungerer dels som træning af specifikke færdigheder, men også som “hook” og referenceramme i den resterende undervisning.

Hvor meget spiller I computer?

Vi havde på Columbusskolen skemalagt computerspil i 8 ud af 29 lektioner på en uge.

Når vi er ude som konsulenter i normalområdet, spiller eleverne ca. 1,5-2 timer om ugen. Vi spiller meget den første uge og bruger her som regel fagtimer, men senere i forløbet, lægger vi spiltid i den understøttende undervisning, hvis det kan lade sig gøre.

Kan elevernes nå deres faglige mål når I spiller så meget?

Ja, det kan de. Spiltiden er jo ikke afrevet fra den egentlige undervisning, men fungerer som reference og som hjælp til at øge udbyttet af det faglige arbejde på klassen.

Spiller børnene ikke rigeligt derhjemme?

Flere af de børn vi underviser spiller måske nok computerspil hjemme, men de vælger typisk nogle andre spil. Da vi netop udvælger spil med de elementer som vi og underviserene ønsker at have fokus på. Vi oplever, at de spil eleverne vælger at spille i fritiden, ofte er spil, der er lettilgængelige, både hvad angår pris, sværhedsgrad og storyline. Vores undervisning har også et socialt mål og dette fokus på sociale kompetencer, gør spiloplevelsen til en helt anden end den oplevelse, eleverne kan få derhjemme.

Hvilke overvejelser gør I jer, når I vælger spil?

Først og fremmest ser vi sammen med underviserene på elevgruppen og identificerer de fokuspunkter vi ønsker at have i den pågældende klasse/årgang.

Så finder vi et spil som vi selv synes er sjovt, smukt og har den krævede storyline. Derudover forsøger vi at finde spil, der relaterer sig til emner vi alligevel skal undervise i. Se eksempler på bloggen.

Er I ikke bange for om spillene kan have negative effekter?

Vi er selvfølgelig meget påpasselige med at udvælge spil, så de ikke burde have negativ indvirkning på eleverne. Derudover er vi opmærksomme på eventuelle negative ændringer i elevernes adfærd, der kunne kobles til nogle af de spil vi spiller. Vi har også bedt forældrene holde øje med det samme.

Hvordan fik I ideen?

Ideen opstod af 3 forskellige forhold. Det første var at vi opdagede, at vores elever på Columbusskolen kunne sidde og spille papirrollespil i timevis, men kun var i stand til at sidde stille i en traditionel undervisningskontekst i 15 -20 minutter ad gangen.

Dernæst faldt vi over en artikel om ny neurologisk forskning der viste, at børn med ADHD er i stand til at fastholde fokus og koncentrere sig på lige fod med deres jævnaldrende hvis blot motivationsniveauet var højt nok.

Da vi senere stødte på en artikel om Lee Sheldon der havde struktureret sine forelæsninger på et amerikansk universitet som et spil, smeltede de 3 ting sammen og blev til Skolen i spil.

Og når det så er sagt, er der jo en rimelig stor gamer gemt i os begge – gemt er måske forkert. 😉

Er I de eneste der laver det her?

Så vidt vi ved, er vores projekt unikt da vi anvender vores egen metode med elementer fra både  Game Based Learning og Gamification-teorier og kan trække på års erfaring som spilledere i undervisningen.

Virker det?

Ja! For mere uddybende evaluering, se under evaluering hvor de lærere vi har hjulpet i gang svarer på spørgsmål om metoden.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?